Oferta
Oferta usług doradczych
  • reprezentowanie interesów inwestorów oraz osób prywatnych przed władzami miasta i gminy
  • wsparcie merytoryczne podczas składania wniosków i uwag do projektów dokumentów planistycznych, udziału w dyskusjach publicznych itp.
  • sporządzanie, zmiany, oraz interpretacje dokumentów planistycznych
  • pomoc przy określaniu warunków zabudowy
  • pomoc w znalezieniu terenów pod lokalizację konkretnych inwestycji (m.in. stacje paliw, osiedla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, zakłady produkcyjne, fabryki, strefy aktywności gospodarczej, usługi)
  • sporządzanie projektów zagospodarowania, wizualizacje projektowanych inwestycji
  • sporządzanie analiz środowiskowych, inwentaryzacji przyrodniczych oraz analiz krajobrazowych
  • opracowanie ocen oddziaływania na środowisko (decyzje środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko)
  • opracowanie opinii urbanistycznych